Home

Langangen Planteskole

Planter, løk og bøker sendt med Posten;

Post@langangenplanteskole.no

Innehaver:


Inger Lise Wiersdalen

Gullåsveien 4

3947 LANGANGEN


Mobil:     


Oppdatert 19-05-2019


Viktig melding

http://www.langangenplanteskole.no/

På vegne av Inger Lise og Langangen planteskole, må vi bare beklage. Det blir ingen flere planteleveranser denne våren

Årsaken er alvorlig sykdom.


Er det spørsmål kan de rettes til meg, så skal jeg prøve å avklare med min mor.


For Inger Lise

Vennlig hilsen

Bjørge Wiersdalen

bjorge99@yahoo.no